Tiệm thuốc tây gần đây: 70 nhà thuốc mở cửa 24H gần nhất

Cập nhật: 19/08/2022

Bạn muốn tìm tiệm thuốc tây gần đây nhất ở khu vực của bạn? Thay vì phải mất thời gian tìm kiếm và lựa chọn nhà thuốc tây nào mở cửa 24H. Hãy để chúng tôi thay bạn làm phần công việc này và mang đến cho bạn các hiệu thuốc uy tín nhất và gần nhất ở chỗ của bạn. Hãy cùng Riviu24H tìm hiểu cụ thể trong bài viết “Tiệm thuốc tây gần đây: 70 nhà thuốc mở cửa 24H gần nhất” này nhé.

Danh sách 70 tiệm thuốc tây gần đây nhất ở TPHCM

1. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 1

Tiệm thuốc tây Pharmacity gần đây

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Tiệm thuốc tây Huyện Sĩ

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 21h30
Thứ ba 6:30 – 21h30
Thứ tư 6:30 – 21h30
Thứ năm 6:30 – 21h30
Thứ sáu 6:30 – 21h30
Thứ bảy 6:30 – 21h30
Chủ nhật 6:30 – 21h30

Nhà thuốc Nhị Trưng

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Hiệu thuốc tây khác gần đây nhất mở cửa 24H tại Quận 1

2. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 2

Nhà thuốc Pharmacity gần nhất ở Quận 2

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Tiệm thuốc tây Á Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 22h00
Thứ ba 6:30 – 22h00
Thứ tư 6:30 – 22h00
Thứ năm 6:30 – 22h00
Thứ sáu 6:30 – 22h00
Thứ bảy 6:30 – 22h00
Chủ nhật 6:30 – 22h00

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h30
Thứ tư 6:00 – 22h30
Thứ năm 6:00 – 22h30
Thứ sáu 6:00 – 22h30
Thứ bảy 6:00 – 22h30
Chủ nhật 6:00 – 22h30

Hiệu thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 2

3. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 3

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h00
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Tiệm thuốc tây Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 22h00
Thứ ba 6:30 – 22h00
Thứ tư 6:30 – 22h00
Thứ năm 6:30 – 22h00
Thứ sáu 6:30 – 22h00
Thứ bảy 6:30 – 22h00
Chủ nhật 6:30 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 3

4. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 4

Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 24/24
Thứ ba 24/24
Thứ tư 24/24
Thứ năm 24/24
Thứ sáu 24/24
Thứ bảy 24/24
Chủ nhật 24/24

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h00
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Hiệu thuốc Hữu Nghị gần đây nhất Quận 4

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 22h00
Thứ ba 6:30 – 22h00
Thứ tư 6:30 – 22h00
Thứ năm 6:30 – 22h00
Thứ sáu 6:30 – 22h00
Thứ bảy 6:30 – 22h00
Chủ nhật 6:30 – 22h00

Nhà thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 4

Tiệm thuốc tây gần đây - Pharmacity

Nguồn ảnh: Pharmacity – Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 4

5. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 5

Nhà thuốc Pharmacity gần nhất Quận 5

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h00
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Tiệm thuốc tây Vĩnh Xuân

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:30 – 21h00
Thứ ba 7:30 – 21h00
Thứ tư 7:30 – 21h00
Thứ năm 7:30 – 21h00
Thứ sáu 7:30 – 21h00
Thứ bảy 7:30 – 21h00
Chủ nhật 7:30 – 21h00

Nhà thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 5

6. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 6

Nhà thuốc Pharmacity gần nhất Quận 6

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Hiệu thuốc Á Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h30
Thứ ba 6:00 – 22h30
Thứ tư 6:00 – 22h30
Thứ năm 6:00 – 22h30
Thứ sáu 6:00 – 22h30
Thứ bảy 6:00 – 22h30
Chủ nhật 6:00 – 22h30

Tiệm thuốc tây An Khang

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 21h30
Thứ ba 7:00 – 21h30
Thứ tư 7:00 – 21h30
Thứ năm 7:00 – 21h30
Thứ sáu 7:00 – 21h30
Thứ bảy 7:00 – 21h30
Chủ nhật 7:00 – 21h30

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 6

7. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 7

Hiệu thuốc Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h00
Thứ ba 6:00 – 23h00
Thứ tư 6:00 – 23h00
Thứ năm 6:00 – 23h00
Thứ sáu 6:00 – 23h00
Thứ bảy 6:00 – 23h00
Chủ nhật 6:00 – 23h00

Nhà thuốc Tân Quy

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Tiệm thuốc tây Mỹ An

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất mở cửa 24H tại Quận 7

8. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 8

Hiệu thuốc Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h00
Thứ ba 6:00 – 23h00
Thứ tư 6:00 – 23h00
Thứ năm 6:00 – 23h00
Thứ sáu 6:00 – 23h00
Thứ bảy 6:00 – 23h00
Chủ nhật 6:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Tiệm thuốc tây Mỹ Anh

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 8

Tiệm thuốc tây gần đây nhất Quận 8

Ảnh minh họa: Tiệm thuốc tây gần đây

9. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 9

Tiệm thuốc tây An Khang gần nhất Quận 9

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Tiệm thuốc tây Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h30
Thứ ba 6:00 – 23h30
Thứ tư 6:00 – 23h30
Thứ năm 6:00 – 23h30
Thứ sáu 6:00 – 23h30
Thứ bảy 6:00 – 23h30
Chủ nhật 6:00 – 23h30

Nhà thuốc Hồng Thắm

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 9

10. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 10

Nhà thuốc tây Phương Trinh

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Tiệm thuốc tây Gia Hân

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Hiệu thuốc Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 10

11. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 11

Nhà thuốc Việt

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h00
Thứ ba 6:00 – 21h00
Thứ tư 6:00 – 21h00
Thứ năm 6:00 – 21h00
Thứ sáu 6:00 – 21h00
Thứ bảy 6:00 – 21h00
Chủ nhật 6:00 – 21h00

Hiệu thuốc Mỹ Linh

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Hiệu thuốc tây Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 11

12. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Quận 12

Nhà thuốc An Khang gần đây

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 21h30
Thứ ba 6:30 – 21h30
Thứ tư 6:30 – 21h30
Thứ năm 6:30 – 21h30
Thứ sáu 6:30 – 21h30
Thứ bảy 6:30 – 21h30
Chủ nhật 6:30 – 21h30

Hiệu thuốc 499

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Quận 12

Video giới thiệu về nhà thuốc Pharmacity

13. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Bình Thạnh

Tiệm thuốc tây Eco Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 22h00
Thứ ba 6:30 – 22h00
Thứ tư 6:30 – 22h00
Thứ năm 6:30 – 22h00
Thứ sáu 6:30 – 22h00
Thứ bảy 6:30 – 22h00
Chủ nhật 6:30 – 22h00

Nhà thuốc 24H

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc Thanh Đa

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Bình Thạnh

14. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Gò Vấp

Nhà thuốc Minh Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 8:00 – 21h00
Thứ ba 8:00 – 21h00
Thứ tư 8:00 – 21h00
Thứ năm 8:00 – 21h00
Thứ sáu 8:00 – 21h00
Thứ bảy 8:00 – 21h00
Chủ nhật 8:00 – 21h00

Hiệu thuốc Minh Tân

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc Kim Anh

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Gò Vấp

15. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Bình Tân

Tiệm thuốc tây tư nhân Lê Quang

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 8:00 – 23h00
Thứ ba 8:00 – 23h00
Thứ tư 8:00 – 23h00
Thứ năm 8:00 – 23h00
Thứ sáu 8:00 – 23h00
Thứ bảy 8:00 – 23h00
Chủ nhật 8:00 – 23h00

Châu Pharmacity

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc Nam Phương

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Bình Tân

16. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Tân Bình

Tiệm thuốc tây Minh Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 8:00 – 23h00
Thứ ba 8:00 – 23h00
Thứ tư 8:00 – 23h00
Thứ năm 8:00 – 23h00
Thứ sáu 8:00 – 23h00
Thứ bảy 8:00 – 23h00
Chủ nhật 8:00 – 23h00

Hiệu thuốc tây số 42

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc tây Mỹ Hạnh

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Tân Bình

17. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Tân Phú

Nhà thuốc An Khang

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 21h30
Thứ ba 6:30 – 21h30
Thứ tư 6:30 – 21h30
Thứ năm 6:30 – 21h30
Thứ sáu 6:30 – 21h30
Thứ bảy 6:30 – 21h30
Chủ nhật 6:30 – 21h30

Tiệm thuốc tây Tâm Đức

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc Tân Phú

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 23h00
Thứ ba 7:00 – 23h00
Thứ tư 7:00 – 23h00
Thứ năm 7:00 – 23h00
Thứ sáu 7:00 – 23h00
Thứ bảy 7:00 – 23h00
Chủ nhật 7:00 – 23h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Tân Phú

18. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Phú Nhuận

Hiệu thuốc Trung Nguyên

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:30 – 22h30
Thứ ba 6:30 – 22h30
Thứ tư 6:30 – 22h30
Thứ năm 6:30 – 22h30
Thứ sáu 6:30 – 22h30
Thứ bảy 6:30 – 22h30
Chủ nhật 6:30 – 22h30

Tiệm thuốc tây Bảo An

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc tây Ngọc

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Phú Nhuận

19. Tiệm thuốc tây gần đây nhất khu vực Thủ Đức

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Nhà thuốc Á Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 23h00
Thứ ba 6:00 – 23h00
Thứ tư 6:00 – 23h00
Thứ năm 6:00 – 23h00
Thứ sáu 6:00 – 23h00
Thứ bảy 6:00 – 23h00
Chủ nhật 6:00 – 23h00

Hiệu thuốc Tây Phượng

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Thủ Đức

Tiệm thuốc tây gần đây nhất Thủ Đức

Ảnh minh họa: Tiệm thuốc tây gần đây nhất Thủ Đức

20. Tiệm thuốc tây gần đây nhất Huyện Bình Chánh

Nhà thuốc Minh Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Hiệu thuốc tây Hữu Phúc

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

HIệu thuốc tây số 97

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Huyện Bình Chánh

21. Tiệm thuốc tây gần đây nhất Huyện Hóc Môn

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Tiệm thuốc tây Quang Huy

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc Hồng Hải

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:30 – 21h00
Thứ ba 7:30 – 21h00
Thứ tư 7:30 – 21h00
Thứ năm 7:30 – 21h00
Thứ sáu 7:30 – 21h00
Thứ bảy 7:30 – 21h00
Chủ nhật 7:30 – 21h00

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Huyện Hóc Môn

22. Tiệm thuốc tây gần đây nhất Huyện Củ Chi

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Hiệu thuốc tây số 92

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc tây Nhân Kiệt

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Huyện Củ Chi

23. Tiệm thuốc tây gần đây nhất Huyện Nhà Bè

Nhà thuốc FPT Long Châu

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Nhà thuốc tây Đức Lộc

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Hiệu thuốc An Bình

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Huyện Nhà Bè

24. Tiệm thuốc tây gần đây nhất Huyện Cần Giờ

Nhà thuốc Bình Khanh

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 7:00 – 22h00
Thứ ba 7:00 – 22h00
Thứ tư 7:00 – 22h00
Thứ năm 7:00 – 22h00
Thứ sáu 7:00 – 22h00
Thứ bảy 7:00 – 22h00
Chủ nhật 7:00 – 22h00

Nhà thuốc tây số 15

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 22h00
Thứ ba 6:00 – 22h00
Thứ tư 6:00 – 22h00
Thứ năm 6:00 – 22h00
Thứ sáu 6:00 – 22h00
Thứ bảy 6:00 – 22h00
Chủ nhật 6:00 – 22h00

Nhà thuốc tây số 8

Thông tin liên hệ

Ngày Thời gian mở cửa
Thứ hai 6:00 – 21h30
Thứ ba 6:00 – 21h30
Thứ tư 6:00 – 21h30
Thứ năm 6:00 – 21h30
Thứ sáu 6:00 – 21h30
Thứ bảy 6:00 – 21h30
Chủ nhật 6:00 – 21h30

Tiệm thuốc tây khác gần đây nhất tại Huyện Nhà Bè

Trên đây là danh sách 70 tiệm thuốc tây gần đây nhất tại TPHCM được nhiều khách hàng đánh giá cao nhất hiện nay. Tất cả các hiệu thuốc này đều mở cửa mỗi ngày và có những nơi mở cửa 24h để bạn lựa chọn. Hi vọng những thông tin Riviu24H cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn một nhà thuốc phù hợp nhất.

Có thể bạn quan tâm:

Riviu24H đối với mình là một người bạn đồng hành trong suốt nhiều năm. Với niềm đam mê viết lách cùng sở thích khám phá những điều mới trong cuộc sống, mong rằng những bài đánh giá của mình sẽ được mọi người đón nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

10