KQBD Việt Nam đêm qua, rạng sáng nay (KQ V League)

Ngày 19-11-2022

FT - 19/11
Topenland Binh Dinh
2 - 1
CLB TPHCM
FT - 19/11
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
T T Hanoi
FT - 19/11
Hong Linh Ha Tinh
2 - 1
Dong A Thanh Hoa
FT - 19/11
SaiGon
2 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 19/11
Song Lam Nghe An
2 - 1
Nam Dinh FC
FT - 19/11
Viettel FC
3 - 0
SHB Da Nang

Ngày 13-11-2022

FT - 13/11
SHB Da Nang
0 - 1
Topenland Binh Dinh
FT - 13/11
XM Hai Phong FC
4 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 13/11
T T Hanoi
2 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 13/11
CLB TPHCM
0 - 0
Viettel FC
FT - 13/11
Nam Dinh FC
3 - 0
SaiGon
FT - 13/11
Dong A Thanh Hoa
2 - 3
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 09-11-2022

FT - 09/11
T T Hanoi
1 - 0
Viettel FC
FT - 09/11
Topenland Binh Dinh
1 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 09/11
Becamex Binh Duong
4 - 2
Dong A Thanh Hoa

Ngày 08-11-2022

FT - 08/11
CLB TPHCM
3 - 0
SHB Da Nang
FT - 08/11
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 08/11
Nam Dinh FC
0 - 1
XM Hai Phong FC

Ngày 04-11-2022

FT - 04/11
Viettel FC
0 - 0
Topenland Binh Dinh
FT - 04/11
Hoang Anh Gia Lai
2 - 0
Nam Dinh FC
FT - 04/11
Dong A Thanh Hoa
1 - 1
T T Hanoi

Ngày 03-11-2022

FT - 03/11
XM Hai Phong FC
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 03/11
Song Lam Nghe An
3 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 03/11
SHB Da Nang
1 - 0
SaiGon

Ngày 30-10-2022

FT - 30/10
T T Hanoi
3 - 0
SHB Da Nang
FT - 30/10
Hong Linh Ha Tinh
0 - 0
Viettel FC
FT - 30/10
Becamex Binh Duong
1 - 1
Nam Dinh FC

Ngày 28-10-2022

FT - 28/10
SaiGon
0 - 1
XM Hai Phong FC
FT - 28/10
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Topenland Binh Dinh
FT - 28/10
Dong A Thanh Hoa
1 - 2
CLB TPHCM

Ngày 23-10-2022

FT - 23/10
CLB TPHCM
2 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 23/10
Becamex Binh Duong
2 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 23/10
XM Hai Phong FC
3 - 2
T T Hanoi

Ngày 22-10-2022

FT - 22/10
Topenland Binh Dinh
3 - 0
SaiGon
FT - 22/10
Nam Dinh FC
0 - 1
Dong A Thanh Hoa
FT - 22/10
SHB Da Nang
0 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 19-10-2022

FT - 19/10
CLB TPHCM
0 - 6
T T Hanoi
FT - 19/10
XM Hai Phong FC
2 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 18-10-2022

FT - 18/10
Viettel FC
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 18/10
Topenland Binh Dinh
2 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 18/10
Song Lam Nghe An
1 - 2
SaiGon
FT - 18/10
SHB Da Nang
1 - 0
Dong A Thanh Hoa

Ngày 15-10-2022

FT - 15/10
T T Hanoi
5 - 2
Nam Dinh FC
FT - 15/10
Becamex Binh Duong
0 - 0
CLB TPHCM

Ngày 14-10-2022

FT - 14/10
SaiGon
1 - 1
Viettel FC
FT - 14/10
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 14/10
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
SHB Da Nang
FT - 14/10
Dong A Thanh Hoa
0 - 1
XM Hai Phong FC

Ngày 09-10-2022

FT - 09/10
Viettel FC
1 - 1
XM Hai Phong FC
FT - 09/10
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
CLB TPHCM
FT - 09/10
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 08-10-2022

FT - 08/10
SaiGon
0 - 1
Dong A Thanh Hoa
FT - 08/10
Nam Dinh FC
0 - 2
Topenland Binh Dinh

Ngày 07-10-2022

FT - 07/10
SHB Da Nang
0 - 4
Becamex Binh Duong

Ngày 01-10-2022

FT - 01/10
T T Hanoi
5 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 01/10
Nam Dinh FC
2 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 01/10
Song Lam Nghe An
0 - 1
Viettel FC
FT - 01/10
Dong A Thanh Hoa
2 - 1
Topenland Binh Dinh

Ngày 30-09-2022

FT - 30/09
CLB TPHCM
0 - 2
SaiGon
FT - 30/09
XM Hai Phong FC
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 14-09-2022

FT - 14/09
Viettel FC
4 - 0
Nam Dinh FC
FT - 14/09
Topenland Binh Dinh
0 - 0
XM Hai Phong FC
FT - 14/09
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
CLB TPHCM

Ngày 13-09-2022

FT - 13/09
SaiGon
1 - 1
T T Hanoi
FT - 13/09
Song Lam Nghe An
2 - 2
SHB Da Nang
FT - 13/09
Becamex Binh Duong
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 04-09-2022

FT - 04/09
CLB TPHCM
0 - 1
Nam Dinh FC
FT - 04/09
SHB Da Nang
0 - 2
XM Hai Phong FC

Ngày 03-09-2022

FT - 03/09
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
SaiGon
FT - 03/09
Dong A Thanh Hoa
2 - 0
Song Lam Nghe An

Ngày 02-09-2022

FT - 02/09
T T Hanoi
0 - 3
Topenland Binh Dinh
FT - 02/09
Becamex Binh Duong
2 - 1
Viettel FC

Ngày 28-08-2022

FT - 28/08
Viettel FC
3 - 1
Dong A Thanh Hoa
FT - 28/08
Topenland Binh Dinh
4 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 27-08-2022

FT - 27/08
SaiGon
3 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 27/08
Nam Dinh FC
2 - 1
SHB Da Nang

Ngày 26-08-2022

FT - 26/08
Song Lam Nghe An
1 - 1
T T Hanoi
FT - 26/08
XM Hai Phong FC
4 - 3
CLB TPHCM

Ngày 20-08-2022

FT - 20/08
SaiGon
1 - 2
CLB TPHCM
FT - 20/08
Topenland Binh Dinh
2 - 1
Dong A Thanh Hoa
FT - 20/08
Becamex Binh Duong
0 - 3
T T Hanoi

Ngày 19-08-2022

FT - 19/08
Viettel FC
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 19/08
Hong Linh Ha Tinh
2 - 0
Nam Dinh FC
FT - 19/08
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
XM Hai Phong FC

Ngày 14-08-2022

FT - 14/08
T T Hanoi
2 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 14/08
SHB Da Nang
0 - 2
Viettel FC

Ngày 13-08-2022

FT - 13/08
Nam Dinh FC
0 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 13/08
Becamex Binh Duong
2 - 1
SaiGon

Ngày 12-08-2022

FT - 12/08
CLB TPHCM
1 - 2
Topenland Binh Dinh
FT - 12/08
Dong A Thanh Hoa
2 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 07-08-2022

FT - 07/08
Nam Dinh FC
2 - 1
CLB TPHCM
FT - 07/08
Song Lam Nghe An
0 - 0
Dong A Thanh Hoa

Ngày 06-08-2022

FT - 06/08
Topenland Binh Dinh
0 - 1
T T Hanoi

Ngày 05-08-2022

FT - 05/08
Viettel FC
0 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 05/08
SaiGon
0 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 05/08
XM Hai Phong FC
1 - 0
SHB Da Nang

Ngày 31-07-2022

FT - 31/07
T T Hanoi
2 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 31/07
Dong A Thanh Hoa
1 - 0
Viettel FC

Ngày 30-07-2022

FT - 30/07
Hong Linh Ha Tinh
3 - 4
SaiGon
FT - 30/07
Becamex Binh Duong
2 - 3
Topenland Binh Dinh

Ngày 29-07-2022

FT - 29/07
CLB TPHCM
2 - 1
XM Hai Phong FC
FT - 29/07
SHB Da Nang
1 - 0
Nam Dinh FC

Ngày 24-07-2022

FT - 24/07
SaiGon
2 - 2
Nam Dinh FC
FT - 24/07
Viettel FC
1 - 0
CLB TPHCM
FT - 24/07
Hong Linh Ha Tinh
1 - 2
T T Hanoi
FT - 24/07
Hoang Anh Gia Lai
2 - 0
Dong A Thanh Hoa

Ngày 23-07-2022

FT - 23/07
Song Lam Nghe An
3 - 0
XM Hai Phong FC
FT - 23/07
Topenland Binh Dinh
0 - 1
SHB Da Nang

Ngày 20-07-2022

FT - 20/07
T T Hanoi
3 - 1
SaiGon
FT - 20/07
CLB TPHCM
1 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 20/07
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 19-07-2022

FT - 19/07
Nam Dinh FC
1 - 0
Viettel FC
FT - 19/07
XM Hai Phong FC
3 - 1
Topenland Binh Dinh
FT - 19/07
SHB Da Nang
3 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 16-07-2022

FT - 16/07
CLB TPHCM
0 - 2
Hoang Anh Gia Lai
FT - 16/07
Dong A Thanh Hoa
4 - 0
SaiGon

Ngày 15-07-2022

FT - 15/07
XM Hai Phong FC
1 - 2
Viettel FC
FT - 15/07
Song Lam Nghe An
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 15/07
Topenland Binh Dinh
2 - 1
Nam Dinh FC
FT - 15/07
Becamex Binh Duong
2 - 2
SHB Da Nang

Ngày 10-07-2022

FT - 10/07
T T Hanoi
2 - 1
XM Hai Phong FC
FT - 10/07
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
SHB Da Nang

Ngày 09-07-2022

FT - 09/07
SaiGon
1 - 1
Topenland Binh Dinh
FT - 09/07
Hong Linh Ha Tinh
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 09/07
Dong A Thanh Hoa
1 - 1
Nam Dinh FC

Ngày 08-07-2022

FT - 08/07
Song Lam Nghe An
2 - 0
CLB TPHCM

Ngày 04-07-2022

FT - 04/07
Viettel FC
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 03-07-2022

FT - 03/07
Nam Dinh FC
0 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 03/07
SHB Da Nang
2 - 1
T T Hanoi

Ngày 02-07-2022

FT - 02/07
CLB TPHCM
1 - 0
Dong A Thanh Hoa
FT - 02/07
XM Hai Phong FC
3 - 1
SaiGon
FT - 02/07
Topenland Binh Dinh
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 26-06-2022

FT - 26/06
Nam Dinh FC
1 - 1
T T Hanoi

Ngày 04-04-2022

FT - 04/04
Viettel FC
0 - 1
T T Hanoi

Ngày 16-03-2022

FT - 16/03
T T Hanoi
1 - 0
Dong A Thanh Hoa

Ngày 13-03-2022

FT - 13/03
SaiGon
1 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 13/03
Hong Linh Ha Tinh
1 - 3
Topenland Binh Dinh
FT - 13/03
Becamex Binh Duong
2 - 2
XM Hai Phong FC

Ngày 12-03-2022

FT - 12/03
T T Hanoi
0 - 0
CLB TPHCM
FT - 12/03
Dong A Thanh Hoa
3 - 0
SHB Da Nang

Ngày 11-03-2022

FT - 11/03
Hoang Anh Gia Lai
2 - 2
Viettel FC

Ngày 06-03-2022

FT - 06/03
CLB TPHCM
1 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 06/03
XM Hai Phong FC
1 - 1
Dong A Thanh Hoa
FT - 06/03
SHB Da Nang
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 06/03
Song Lam Nghe An
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 05-03-2022

FT - 05/03
Viettel FC
2 - 0
SaiGon

Ngày 02-03-2022

FT - 02/03
XM Hai Phong FC
2 - 1
Nam Dinh FC
FT - 02/03
SHB Da Nang
0 - 0
CLB TPHCM
FT - 02/03
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 01-03-2022

FT - 01/03
Song Lam Nghe An
1 - 2
Topenland Binh Dinh
FT - 01/03
Dong A Thanh Hoa
0 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 26-02-2022

FT - 26/02
SaiGon
2 - 2
SHB Da Nang
FT - 26/02
Nam Dinh FC
0 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 25-02-2022

FT - 25/02
Hong Linh Ha Tinh
0 - 1
XM Hai Phong FC
FT - 25/02
Topenland Binh Dinh
0 - 2
Viettel FC
FT - 25/02
Becamex Binh Duong
0 - 1
Song Lam Nghe An