Hồ bơi gần đây: Danh sách 10+ hồ bơi tốt nhất

Cập nhật: 19/08/2022

Bạn muốn tìm một hồ bơi gần đây nhất tại TPHCM? Đặc biệt là phải gần khu vực bạn đang sinh sống để thuận tiện việc đi lại nhất. Hiểu được nhu cầu tìm kiếm của bạn, Riviu24H đã tổng hợp danh sách các hồ bơi nổi bật nhất của từng khu vực để bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết “Danh sách 70 hồ bơi gần đây nhất TPHCM” này nhé.

Danh sách hồ bơi gần đây nhất tại TPHCM

1. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 1

Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu – Nguyễn Thị Minh Khai

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 5h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 16h00 – 18h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00

Hồ Bơi Lao Động – Huyền Trân Công Chúa

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

Hồ Bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

2. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 2

Hồ Bơi An Phú – Thảo Điền

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 6h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h30

Hồ bơi Homyland – Nguyễn Duy Trinh

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h00 – 21h30
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h00 – 21h30

Hồ bơi Hàng Hải – Nguyễn Duy Trinh

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 13h30 – 15h00
 • 15h00 – 16h30
 • 16h30 – 18h00
 • 18h00 – 19h30
 • 13h30 – 15h00
 • 15h00 – 16h30
 • 16h30 – 18h00
 • 18h00 – 19h30

3. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 3

Hồ Bơi Kỳ Đồng – Đường Kỳ Đồng

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h00 – 10h00 6h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 17h30 13h – 17h30

Hồ bơi Khách Sạn Victory – Võ Văn Tần

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h00 – 10h00 6h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 22h00 13h – 22h00

Hồ bơi Ramana Hotel – Lê Văn Sĩ

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h00 – 10h00 6h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 21h00 13h – 21h00

4. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 4

Hồ Bơi Vân Đồn – Khánh Hội

Video review về hồ bơi Vân Đồn:

Hồ Bơi Vân Đồn 2 – Vĩnh Hội

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h40 – 16h00
 • 16h30 – 18h30
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h00

Hồ bơi The Gold View

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 06:00 – 11:30
 • 06:00 – 11:30
Trưa Nghỉ Nghỉ
Chiều
 • 13:30 – 19:00
 • 13:30 – 19:00

5. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 5

Hồ Bơi Lam Sơn – Trần Bình Trọng

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 5h30 – 12h00 5h30 – 12h00
Trưa Nghỉ Nghỉ
Chiều 13h00 – 18h30 13h00 – 18h30

Hồ Bơi 69 Tản Đà

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 6h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h30

Hồ Bơi Parkson Hùng Vương

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h40 – 16h00
 • 16h30 – 17h00
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h00

6. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 6

Hồ bơi Nhà thiếu nhi Quận 6

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h40 – 16h00
 • 16h30 – 17h00
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h00

Hồ bơi Phú Lâm

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h40 – 16h00
 • 16h30 – 17h00
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h00

Hồ bơi Vĩnh Hảo (Nhà thi đấu Quận 6)

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 6h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h30

7. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 7

Hồ bơi Maia Club

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Trung tâm thể dục Yofi

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h30 – 22h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h30 – 22h00

Hồ bơi khu chế xuất Tân Thuận

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

8. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 8

Hồ bơi Trung Tâm Thể Dục Thể Thao

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h00 – 10h00 6h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 21h00 13h – 21h00

Hồ bơi Chung Cư Samland

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

CLB bơi lội Đệ Nhất

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

9. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 9

Hồ bơi Ánh Viên

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h00 – 10h00 6h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 21h00 13h – 21h00

Hồ bơi Vinh Para

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h00 – 10h00 6h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 21h00 13h – 21h00

Hồ bơi trung tâm Thể Dục Thể Thao Quận 9

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

10. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 10

Hồ bơi câu lạc bộ Lan Anh

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h30 – 22h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h30 – 22h00

Hồ bơi Nguyễn Tri Phương

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 5h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 16h00 – 18h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00

Hồ bơi Kỳ Hòa 2

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

11. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 11

Hồ bơi câu lạc bộ Phú Thọ

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

12. Top 3 hồ bơi gần nhất Quận 12

Hồ bơi TT Thể Dục Thể Thao Quận 12

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi Thái An

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ Bơi Xanh

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h00 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 5h00 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 16h00 – 18h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00
 • 18h00 – 20h00

13. Top 3 hồ bơi gần nhất Bình Thạnh

Hồ bơi Lido

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 5h30 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 16h00 – 18h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00
 • 18h00 – 20h00

Hồ bơi Văn Thánh

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi Đại Đồng

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h00 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
 • 5h00 – 7h00
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 16h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00
 • 18h00 – 19h00

14. Top 3 hồ bơi gần nhất Gò Vấp

Hồ bơi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Gò Vấp

 • Thời gian mở cửa:
Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

Hồ bơi Trung tâm Văn Hóa Gò Vấp

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

Hồ bơi Đạt Đức

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

15. Top 3 hồ bơi gần nhất Phú Nhuận

Hồ bơi Rạch Miễu

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h40 – 16h00
 • 16h30 – 18h30
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h00

Hồ bơi Chi Lăng

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h30 – 15h30
 • 15h30 – 17h30
 • 17h30 – 19h30
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h30

16. Top 3 hồ bơi gần nhất Tân Bình

Hồ bơi Trung tâm văn hóa Tân Bình

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi Cộng Hòa

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 10h30
 • 5h30 – 7h00
 • 7h40 – 9h40
Trưa Nghỉ 10h00 – 12h00
Chiều
 • 13h30 – 15h30
 • 15h30 – 17h30
 • 17h30 – 19h30
 • 12h40 – 14h00
 • 14h20 – 15h20
 • 16h00 – 17h20
 • 17h40 – 19h30

17. Top 3 hồ bơi gần nhất Bình Tân

Hồ bơi Thành Trung

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 5h30 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30

Hồ bơi Lê Thành

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ Bơi Lam Sport Center

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

18. Top 3 hồ bơi gần nhất Tân Phú

Hồ bơi Tây Thạnh

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30

Hồ bơi Lý Thánh Tông

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ Bơi Celadon Sport

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

19. Top 3 hồ bơi gần nhất Thủ Đức

Hồ bơi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Thủ Đức

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi TT Thể Dục Thể Thao

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi câu lạc bộ Lâm Viên

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 6h – 9h00 6h00 – 9h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 19h00

20. Top 3 hồ bơi gần nhất Bình Chánh

Hồ bơi Hòa Bình

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi Trung Sơn

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi Phú Hiệp

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 8h – 10h30 8h00 – 10h30
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00

21. Top 3 hồ bơi gần nhất Nhà Bè

Hồ bơi Nhà thiếu nhi Huyện Nhà Bè

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00

Hồ bơi The Park Residence

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h00 – 21h30
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h00 – 21h30

Hồ bơi New Sài Gòn

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 8h – 10h30 8h00 – 10h30
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00
 • 14h00 – 15h00
 • 15h00 – 16h00
 • 16h00 – 17h00
 • 17h00 – 18h00

22. Top 3 hồ bơi gần nhất Hóc Môn

Hồ bơi Sư Đoàn 317

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 7h00 – 10h00 7h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 21h00 13h – 21h00

Hồ bơi Lavie

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h00 – 21h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h00 – 21h00

Hồ bơi Thanh Tâm

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 6h00 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h30 – 22h00
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 18h30 – 20h00
 • 20h30 – 22h00

23. Top 3 hồ bơi gần nhất Cần Giờ

Hồ bơi Ngọc Diệp

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 7h00 – 10h00 7h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 15h00 13h – 15h00

24. Top 3 hồ bơi gần nhất Củ Chi

Hồ bơi TT Củ Chi

Thời gian
Từ thứ Ba đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng
 • 5h30 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
 • 5h30 – 7h30
 • 7h30 – 9h00
Trưa 11h – 13h 11h00 – 13h
Chiều
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30
 • 14h00 – 15h30
 • 15h30 – 17h00
 • 17h00 – 18h30

Hồ bơi Xanh

Thời gian
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thứ Bảy và Chủ nhật
Sáng 7h00 – 10h00 7h00 – 10h00
Trưa 11h00 – 13h00 11h00 – 13h00
Chiều 13h – 17h00 13h – 17h00

Trên đây là danh sách 70 hồ bơi gần đây nhất tại TPHCM. Các hồ bơi này đều là những địa chỉ uy tín được nhiều người đánh giá cao nhất tại mỗi khu vực. Vì thế bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn một điểm đến cho mình. Hi vọng những thông tin Riviu24H cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được một bể bơi phù hợp nhất

Có thể bạn quan tâm:

Riviu24H đối với mình là một người bạn đồng hành trong suốt nhiều năm. Với niềm đam mê viết lách cùng sở thích khám phá những điều mới trong cuộc sống, mong rằng những bài đánh giá của mình sẽ được mọi người đón nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

10