Danh sách 50 cửa hàng thực phẩm Vissan gần nhất tại TPHCM

Cập nhật: 19/08/2022

Bạn muốn tìm địa chỉ cửa hàng Vissan gần nhất? Hiện tại ở các Quận Huyện TPHCM có những cửa hàng nào tốt? Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của các cửa hàng thực phẩm Vissan được cập nhật mới nhất. Cùng Riviu24H tìm hiểu ngay “Danh sách 50 cửa hàng thực phẩm Vissan gần nhất” dưới đây.

50 địa chỉ cửa hàng thực phẩm Vissan gần nhất

1. Cửa hàng Vissan Quận 1

Vissan Lê Thánh Tôn

 • Địa chỉ: 251 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.296.123
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Thái Học

 • Địa chỉ: 42 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.212.110
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Phan Chu Trinh

 • Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.228.109
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

2. Cửa hàng Vissan Quận 2

Vissan Nguyễn Thị Định

 • Địa chỉ: 368 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 37.423.234
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Bình An

 • Địa chỉ: 57 Đ. số 3, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 37.407.386
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Duy Trinh

 • Địa chỉ: 586 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 028 3743 8606
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

3. Cửa hàng Vissan Quận 3

Vissan Nguyễn Văn Trỗi

 • Địa chỉ: Kiot Số 1, Chợ Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Sỹ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.312.192
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

4. Cửa hàng Vissan Quận 4

Vissan Lê Thạch

 • Địa chỉ: 19 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.400.731
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Vĩnh Hội

 • Địa chỉ: 51 Đ. Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.406.980
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

5. Cửa hàng Vissan Quận 5

Vissan Nguyễn Trãi

 • Địa chỉ: 342 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838369030
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Hải Thượng Lãn Ông

 • Địa chỉ: 179 Đ. Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838555347
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

6. Cửa hàng Vissan Quận 6

Vissan Hậu Giang

 • Địa chỉ: 610 Đường Hậu Giang, Phường 12, 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838756311
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Chợ Phú Lâm

 • Địa chỉ: 70, Khu Phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.172.532
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

7. Cửa hàng Vissan Quận 7

Vissan Tân Kiểng

 • Địa chỉ: 10 HL34, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Tân Kiểng

 • Địa chỉ: 1240 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

8. Cửa hàng Vissan Quận 8

Vissan Đinh Hòa

 • Địa chỉ: 42 Đinh Hoà, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.555.269
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

9. Cửa hàng Vissan Quận 9

Vissan Phước Long B

 • Địa chỉ: 65A Đ. 339, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02836202215
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Lê Văn Việt

 • Địa chỉ: 344 Đ. Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02837361480
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

10. Cửa hàng Vissan Quận 10

Vissan Nguyễn Chí Thanh

 • Địa chỉ: 322 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.571.239
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Tô Hiến Thành

 • Địa chỉ: 25 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

11. Cửa hàng Vissan Quận 11

Vissan Lạc Long Quân

 • Địa chỉ: 506/2 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Ba Tháng Hai

 • Địa chỉ: 974 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.623.993
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

12. Cửa hàng Vissan Quận 12

Vissan Nguyễn Ảnh Thủ

 • Địa chỉ: 36 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 35.977.559
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Văn Quá

 • Địa chỉ: 28 Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp, 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838918217
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

13. Cửa hàng Vissan Phú Nhuận

Vissan Nguyễn Kiệm

 • Địa chỉ: 675 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.974.059
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Trần Hữu Trang

 • Địa chỉ: 123 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.914.584
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Hoàng Văn Thụ

 • Địa chỉ: 189 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838440483
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

14. Cửa hàng Vissan Gò Vấp

Vissan Thống Nhất

 • Địa chỉ: 1 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 39.870.363
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Oanh

 • Địa chỉ: 214 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02835049293
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

15. Cửa hàng Vissan Bình Thạnh

Vissan Lê Quang Định

 • Địa chỉ: 482 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 35.153.985
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Bạch Đằng

 • Địa chỉ: 320 Đ. Bạch Đằng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.412.044
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Công Trứ

 • Địa chỉ: 81 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 35.142.026
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

16. Cửa hàng Vissan Bình Tân

59 Bình Tân VISSAN – Đường số 1 125 đường số 1, Q. Bình Tân (08) 62.691.273

Vissan Đường số 1

 • Địa chỉ: 125 Đ. Số 1, An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 62.691.273
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

17. Cửa hàng Vissan Thủ Đức

Vissan Đường số 3

 • Địa chỉ: 5 Số 3, KP5, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

18. Cửa hàng Vissan Tân Phú

Vissan Đường số 3

 • Địa chỉ: 79 Thống Nhất, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 62.693.077
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Súy

 • Địa chỉ: 32 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838472099
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Sơn

 • Địa chỉ: 239 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

19. Cửa hàng Vissan Tân Bình

Vissan Hoàng Hoa Thám

 • Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.115.848
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Phú Hòa

 • Địa chỉ: 31 Phú Hòa, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02838646364
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Trường Chinh

 • Địa chỉ: 814 Đ. Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.158.782
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

20. Cửa hàng Vissan Tân Bình

Vissan Hoàng Sa

 • Địa chỉ: 318 Hoàng Sa, Phường 5, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 02839930571
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

Vissan Nguyễn Thị Nhỏ

 • Địa chỉ: 71 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 38.687.274
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

21. Cửa hàng Vissan Bình Chánh

Vissan Đường Số 4

 • Địa chỉ: PHGP+939, Đướng Số 4, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: Đang cập nhật
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

22. Cửa hàng Vissan Nhà Bè

Vissan Nguyễn Văn Tạo

 • Địa chỉ: 345 Đường Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 62.625.223
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

23. Cửa hàng Vissan Hóc Môn

Vissan Nguyễn Ảnh Thủ

 • Địa chỉ: 27/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 37.030.320
 • Thời gian làm việc:
Ngày trong tuần Thời gian
Thứ hai 8:00 – 20:00
Thứ ba 8:00 – 20:00
Thứ tư 8:00 – 20:00
Thứ năm 8:00 – 20:00
Thứ sáu 8:00 – 20:00
Thứ bảy 8:00 – 20:00
Chủ nhật 8:00 – 20:00
 • Bản đồ:

24. Cửa hàng Vissan Cần Giờ

Hệ thống cửa hàng thực thẩm Vissan Cần Giờ gần nhất đang được cập nhật

Trên đây là danh sách 50 cửa hàng Vissan gần nhất được chúng tôi cập nhật mới nhất hiện nay. Hi vọng những thông tin Riviu24H cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được một nơi phù hợp với khu vực nhà bạn nhé.

Riviu24H đối với mình là một người bạn đồng hành trong suốt nhiều năm. Với niềm đam mê viết lách cùng sở thích khám phá những điều mới trong cuộc sống, mong rằng những bài đánh giá của mình sẽ được mọi người đón nhận.

30